INFOLINIA 530 108 108
Wybierz dostawce:

Olej opałowy

Pochodzenie oleju opałowego:

Olej opałowy podobnie jak paliwa silnikowe jest produktem rafinacji ropy naftowej.
(sprawdź na stronach www.orlen.pl ciekawy dział poświęcony historii ropy naftowej oraz na stronie www.pgnig.pl historię przemysłu naftowego w Polsce)

Podział olejów opałowych

Oleje opałowe dzielą się na:

-lekki olej opałowy
-średni olej opałowy
-ciężki olej opałowy

Jest to podstawowy podział według gęstości oleju oraz zawartości siarki. Aby przybliżyć temat przyjmijmy, że przybliżona wartość gęstości mieści się w następujących przedziałach:

-olej opałowy lekki:                0,82-0,85 g/cm 3
-olej opałowy średni:             0,85-0,89 g/cm 3
-olej opałowy ciężki:              pow. 0,89 g/cm 3

Uwaga!!! Powyższy podział ma charakter uproszczony. Nie należy odnosić go do wymagań ustawowych.

Pomiędzy olejami z poszczególnych grup istnieje wiele różnic – nawet oleje zaliczane do tej samej kategorii posiadają różne właściwości (szczególnie wśród olei średnich i ciężkich).

Przeznaczenie

Cechy charakterystyczne każdego oleju decydują o jego przeznaczeniu. Olej opałowy lekki stosowany jest głównie w kotłowniach przydomowych oraz w małych i średnich firmach i instytucjach. Sprawdza się również w większych kotłowniach np. w spółdzielniach mieszkaniowych.

Olej opałowy średni i ciężki znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych ; w dużych zakładach produkcyjnych , przetwórczych , elektrociepłowniach itp

Wybrane (uśrednione) cechy i parametry olei opałowych

Lekki olej opałowy
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 0,83
Lepkość kinematyczna w temp 20°C mm2/s 3,5
Temperatura zapłonu ° C 60
Temperatura płynięcia ° C -30
Zawartość wody  mg/kg 55
Zawartość siarki % m/m 0,07
Skład frakcyjny:    
     do temp 250°C, destyluje % V/V 35
     do temp 350°C, destyluje % V/V 95
Wartość opałowa MJ/kg 42,8
Zawartość znacznika  mg/l 9
Zawartość barwnika mg/l 9,4
Średni olej opałowy
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 0,86
Lepkość kinematyczna w temp 50°C mm2/s 9
Temperatura zapłonu ° C 125
Temperatura krzepnięcia ° C -11
Zawartość wody  mg/kg  
Zawartość siarki % m/m 0,45
Skład frakcyjny:    
     do temp 350°C, destyluje % V/V 35
Wartość opałowa MJ/kg 42,7
Ciężki olej opałowy
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 0,96
Lepkość kinematyczna w temp 100°C mm2/s 35
Temperatura zapłonu ° C 85
Temperatura krzepnięcia ° C -6
Zawartość siarki % m/m 2,3
Skład frakcyjny:    
     do temp 350°C, destyluje % V/V <30
Wartość opałowa MJ/kg 40,9