Instalacja PV do 150 kWp po zmianach w ustawie o OZE: zgłoszenie i zasady.

Instalacja PV do 150 kWp po zmianach w ustawie o OZE: zgłoszenie i zasady.
Autor Leszek Jasiński
Leszek Jasiński21.12.2023 | 7 min.

Instalacja PV o mocy do 150 kWp po zmianach w ustawie o OZE nie jest już traktowana jako mikroinstalacja. Nowe przepisy istotnie zmieniają zasady budowy i przyłączania takich instalacji do sieci elektroenergetycznej. Wbrew reklamom, procedura jest bliższa tej dla instalacji 1 MWp niż 50 kWp. Musisz liczyć się z koniecznością uzyskania warunków przyłączeniowych, wykonania projektu technicznego i jego uzgodnienia z OSD. Przeczytaj ten artykuł, aby poznać pełną procedurę legalizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kWp.

Zmiany w ustawie o OZE

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 7 lipca 2023 roku, wprowadziła istotne zmiany w zakresie instalacji fotowoltaicznych o mocy od 50 do 150 kW. Dodanie liczby "1" przed "50 kW" w artykule dotyczącym instalacji PV, które nie wymagają pozwolenia na budowę, sprawiło, że tego typu instalacje przestały być traktowane jako mikroinstalacje.

Oznacza to konieczność uzyskania warunków przyłączeniowych od operatora systemu dystrybucyjnego oraz przejścia procedury, która jest zbliżona do tej obowiązującej przy budowie dużych instalacji fotowoltaicznych rzędu 1 MW.

Podstawy prawne zmian

Konkretnie nowelizacja dodała liczbę "1" w poniższym zapisie, co sprawiło, że instalacje PV od 50 do 150 kW zostały wyłączone z grupy mikroinstalacji:

urządzeń fotowoltaicznych o mocy [...] nie większej niż 1 50 kW

Definicja mikroinstalacji nadal obejmuje instalacje do 50 kW. Te powyżej tej mocy są jednak traktowane inaczej, mimo braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Różnica między mikroinstalacją a 150 kWp

Podstawowa różnica między mikroinstalacją PV do 50 kW a instalacją o mocy do 150 kW polega na konieczności uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Mikroinstalację można zgłosić do operatora systemu dystrybucyjnego i podłączyć ją do sieci na uproszczonych zasadach. Nie ma potrzeby ubiegania się o warunki przyłączenia, badania dopuszczalności przyłączenia danej mocy do sieci itd.

Z kolei dla instalacji powyżej 50 kW konieczne jest otrzymanie warunków przyłączenia od OSD, określających m.in. wymagania co do parametrów technicznych instalacji. Jest to o tyle istotne, że obecnie operatorzy często odmawiają wydania takich warunków.

Inne różnice

Do innych różnic między mikroinstalacją a instalacją do 150 kW należą także:

 • Konieczność opracowania i uzgodnienia projektu technicznego z OSD
 • Obowiązek zgłoszenia instalacji powyżej 50 kW do Państwowej Straży Pożarnej
 • Bardziej skomplikowana procedura odbiorów i przyłączenia do sieci

Podsumowując, instalacja o mocy powyżej 50 kW jest traktowana tak samo jak duże instalacje pod względem wymogów technicznych i proceduralnych. Nie obowiązuje dla niej uproszczona ścieżka przyłączeniowa jak dla mikroinstalacji.

Czytaj więcej: Fotowoltaika w Polsce: zwrot inwestycji dla biznesu w 3-5 lat

Procedura legalizacji instalacji do 150 kWp

Budowa i przyłączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej o mocy od 50 do 150 kW wymaga spełnienia następujących kroków:

 1. Uzyskanie wypisu z MPZP lub warunków zabudowy
 2. Wystąpienie o warunki przyłączenia do OSD
 3. Opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego
 4. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż.
 5. Budowa instalacji PV
 6. Zgłoszenie instalacji do PSP
 7. Przeprowadzenie odbiorów i energetyzacja
 8. Wpis do rejestru wytwórców energii

Najważniejsze jest uzyskanie pozytywnych warunków przyłączenia od OSD, które stanowią podstawę do dalszych działań. Bez zgody operatora sieci na przyłączenie określonej mocy, dalsze kroki są bezcelowe lub obarczone dużym ryzykiem.

Obowiązkowe kroki Usunięte obowiązki
Warunki przyłączenia od OSD Pozwolenie na budowę
Projekt techniczny Kierownik budowy
Odbiory i testy Dziennik budowy

W procedurze legalizacji instalacji fotowoltaicznej do 150 kW pominięty został obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Nie potrzeba także wyznaczać kierownika budowy oraz prowadzić dziennika budowy.

Kluczowe kwestie techniczne

Instalacja PV do 150 kWp po zmianach w ustawie o OZE: zgłoszenie i zasady.

Instalacja PV o mocy powyżej 50 kW musi spełniać określone wymogi techniczne, które są zawarte przede wszystkim w warunkach przyłączenia wydanych przez OSD. Obejmują one m.in.:

 • Parametry jakościowe energii elektrycznej
 • Wymaganą klasę dokładności liczników
 • Zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej
 • Telemechanikę umożliwiającą transmisję danych do OSD i zdalne sterowanie

Część powyższych kwestii musi zostać uwzględniona już na etapie projektowania, dlatego ważne jest jak najszybsze wystąpienie o warunki przyłączenia. Im większa moc instalacji, tym bardziej rygorystyczne mogą być wymagania OSD.

Ponadto instalacje powyżej 200 kW nie będą objęte obowiązkiem telesterowania przez OSD. Dlatego czasem lepiej zaprojektować nieco mniejszą instalację np. 199 kW, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

Zakres projektu technicznego

Projekt techniczny instalacji PV >50 kW musi zawierać:

 • Schemat elektryczny instalacji
 • Dobór urządzeń i określenie ich parametrów
 • Opis układów zabezpieczeń, automatyki i telemechaniki
 • Obliczenia techniczne uzasadniające podjęte rozwiązania

Zakres automatyki i telemechaniki określany jest w wydanych warunkach przyłączenia. Stąd kluczowe jest ich wcześniejsze uzyskanie.

Procedura uzyskania warunków przyłączenia

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej są kluczowe dla instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 50 kW. Jak je uzyskać od operatora systemu dystrybucyjnego?

Wymagane dokumenty

Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej musi zawierać m.in.:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności
 • Mapę projektowanej lokalizacji instalacji PV
 • Parametry techniczne projektowanej instalacji, w tym rodzaj i moc paneli fotowoltaicznych

Ponadto za wniosek na średnim i wysokim napięciu pobierana jest zaliczka w wysokości 30 zł/kWp. Na niskim napięciu opłata nie jest wymagana.

Termin rozpatrzenia wniosku

Ustawa określa termin, w jakim OSD ma obowiązek rozpatrzenia wniosku o warunki przyłączenia:

 • Do 30 dni - dla instalacji na niskim napięciu
 • Do 120 dni - dla instalacji na średnim napięciu
 • Do 150 dni - dla instalacji na wysokim napięciu

Terminy te mogą zostać wydłużone o 60 dni, jeśli konieczne jest np. uzyskanie dodatkowych warunków od innego operatora systemu elektroenergetycznego.

Co po otrzymaniu warunków przyłączeniowych?

Po uzyskaniu pozytywnych warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kW, kolejnymi krokami są:

 1. Podpisanie umowy o przyłączenie z OSD
 2. Opracowanie projektu technicznego uwzględniającego wymagania z warunków przyłączenia
 3. Modernizacja przyłącza elektroenergetycznego i rozdzielni
 4. Fizyczne przyłączenie instalacji PV do sieci

Należy podpisać przedstawioną przez OSD umowę o przyłączenie, ponieważ warunki przyłączenia są ważne tylko przez 2 lata. Po tym czasie trzeba wystąpić o ich aktualizację.

Kolejno trzeba opracować projekt techniczny i uwzględnić w nim wszelkie uwagi, wymagania co do automatyki i telemechaniki określone w warunkach przyłączenia. Taki projekt wymaga również uzgodnienia z OSD.

Na samym końcu, po spełnieniu wymogów formalnych i technicznych następuje fizyczne podłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej przez OSD.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o OZE z lipca 2023 roku wprowadziła istotne zmiany w zakresie instalacji fotowoltaicznych od 50 do 150 kW. Choć formalnie nie wymagają one pozwolenia na budowę, to w praktyce traktowane są podobnie jak duże instalacje, jeśli chodzi o warunki przyłączenia i wymogi techniczne.

Kluczowa różnica to konieczność uzyskania warunków przyłączeniowych od operatora systemu dystrybucyjnego. Bez zgody OSD na parametry i moc instalacji, trudno mówić o powodzeniu inwestycji. Niestety obecnie OSD coraz częściej odmawiają zgody na przyłączanie nowych mocy z PV.

Procedura legalizacji instalacji fotowoltaicznej od 50 do 150 kW jest więc znacznie bardziej skomplikowana i czasochłonna niż dla mikroinstalacji. Trzeba się liczyć z koniecznością spełnienia rygorystycznych wymogów technicznych narzuconych przez OSD, zwłaszcza jeśli chodzi o telemechanikę i automatykę.

Podsumowując, określenie "na zgłoszenie" w odniesieniu do instalacji PV o mocy do 150 kW jest dużym uproszczeniem. W rzeczywistości ich budowa i przyłączenie przypomina raczej procedurę dla dużych elektrowni fotowoltaicznych niż prostej mikroinstalacji.

5 Podobnych Artykułów

 1. Panele fotowoltaiczne 300W - sprawdź dlaczego to idealny wybór dla Twojego domu
 2. Polskie spory o agrofotowoltaikę - kto ma rację?
 3. Polskie instalacje OZE Better Energy - 236 MW i wzrost energii odnawialnej
 4. Jak online złożyć wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej PGE?
 5. Zasada działania fotowoltaiki i paneli fotowoltaicznych - jak to działa?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Leszek Jasiński
Leszek Jasiński

Jestem entuzjastą ekologii i odnawialnych źródeł energii. Na moim blogu znajdziesz wiele artykułów na ten temat, które mogą pomóc Ci w bardziej ekologicznym życiu.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły